Έρευνα Αγοραστικής Συμπεριφοράς κοινού απέναντι στα ξενικά είδη ψαριών και σε νέα αλιευτικά προϊόντα

Στο πλαίσιο του προγράμματος “4ALIEN- Δως του μια ευκαιρία”, διενεργείται έρευνα αγοραστικής συμπεριφοράς κοινού απέναντι στα ξενικά είδη ψαριών και σε νέα αλιευτικά προϊόντα, με στόχο να αποτυπωθούν οι σχετικές προτιμήσεις, αλλά και η καταναλωτική πρόθεση του κοινού. Θα χρειαστούν μόλις λίγα λεπτά να συμπληρώσετε την έρευνα. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη!

https://kwiksurveys.com/s/X7Kel8xZ

Έρευνα Αγοραστικής Συμπεριφοράς κοινού απέναντι στα ξενικά είδη ψαριών και σε νέα αλιευτικά προϊόντα