ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ακολουθούν εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σχετικά με τα τέσσερα ξενικά είδη που συναντάμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες.

Εργασίες σε εθνικά συνέδρια

Εργασίες σε διεθνή συνέδρια

Papers (εργασίες) σε διεθνή περιοδικά με κριτές