ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Παρασκευή Καραχλέ

Η Δρ Παρασκευή Καραχλέ είναι Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΛΚΕΘΕ. Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά έργα που αφορούν κυρίως την αλιεία. Το κύριο πεδίο ερευνητικής δραστηριότητάς της είναι η τροφική οικολογία και η οικομορφολογία των ψαριών. Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης ασχοληθεί με την κατανομή, βιολογία και οικολογία των ξενικών ειδών. Τέλος, συνεργάζεται με εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα αλιείς, για την ανάπτυξη πρακτικών προσαρμοστικής διαχείρισης.

Αθανάσιος Τσίκληρας

Ο Αθανάσιος Τσίκληρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ και συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη βιολογία ψαριών, την αλιεία, την εκτίμηση και διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, την επίδραση του κλίματος στους θαλάσσιους πληθυσμούς και την οικοσυστημική διαχείριση. Έχει συμμετάσχει σε 39 ερευνητικά προγράμματα έχοντας συντονίσει 12 από αυτά. Υπήρξε εθνικός εκπρόσωπος στο ευρωπαϊκό συντονιστικό όργανο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2012-2015) και συν-προεδρεύων στην ομάδα εργασίας ICES Working Group on Small Pelagic Fishes, their Ecosystems and Climate Impact (2016-2019). Διατελεί αναπληρωτής συντάκτης σε 3 διεθνή περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής σε άλλα 6. Έχει συγγράψει περισσότερα από 85 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 2 βιβλία, 18 κεφάλαια σε βιβλία και περισσότερες από 170 άλλες εργασίες. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 2850 αναφορές (h-index=27).

Αναλυτικό βιογραφικό εδώ: http://fishlab.bio.auth.gr/athanasios-tsikliras/

Δημήτριος Δαμαλάς

O Δρ Δημήτριος Δαμαλάς είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΚΕΘΕ, κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών με MSc / PhD στη Βιολογική Ωκεανογραφία. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στον τομέα της αλιείας. Έχοντας ένα πολυεπιστημονικό υπόβαθρο (μαθηματικά, πληροφορική, στατιστική, θαλάσσια & αλιευτική βιολογία) του επέτρεψε να ασχοληθεί με μια σειρά θεματικών: αλιευτική διαχείριση, δυναμική πληθυσμών, βιολογία χονδριχθύων, εφαρμογή πλαισίου συλλογής δεδομένων, πολιτικές της ΕΕ, ενδιαιτήματα, έλεγχος και επιβολή της αλιείας, παρακολούθηση και διατήρηση ΘΠΠ.

Αικατερίνη Ντογραμματζή

Η κα Αικατερίνη Ντογραμματζή εργάζεται στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ από το 1994, ως ειδική τεχνικός επιστήμων. Συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, διοργάνωση δειγματοληψίας έρευνας και συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων (ψάρια, καρκινοειδή και κεφαλοπόδα), καταχώριση βιολογικών και αλιευτικών δεδομένων στις βάσεις δεδομένων του Ινστιτούτου, καθώς και ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Είναι συν-συγγραφέας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και άρθρα και παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Ιωάννης Κεραμιδάς

Ο Ιωάννης Κεραμιδάς είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πτυχίο Βιολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην οικολογία ψαριών, τα οικοτροφικά μοντέλα, την παρακολούθηση ξενικών ειδών και τα δορυφορικά προγράμματα τηλεπισκόπησης. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Καβάλας, στο Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στην Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε 6 ερευνητικά προγράμματα, ενώ είναι και εκπαιδευτής καταδύσεων της PADI. Έχει συγγράψει 9 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 9 επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 100 αναφορές (h-index=4).

Μελίνα Ναλμπάντη

Η Μελίνα Ναλμπάντη είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ και ασχολείται με τις μη καταστρεπτικές μεθόδους παρακολούθησης θαλάσσιων πληθυσμών και την οικολογική εκτίμηση των ιχθυαποθεμάτων. Σπούδασε Βιολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) όπου εστίασε στη μελέτη της μακροπανίδας σε θαλάσσιους σπόγγους και ασχολήθηκε με τη βιοποικιλότητα ζωοπλακτού (Πανεπιστήμιο του Σαλτσμπουργκ). Έκανε το μεταπτυχιακό της στη Θαλάσσια Βιολογία (Πανεπιστήμιο της Βρέμης) με κύρια ενασχόληση τα βενθικά τροφικά πλέγματα. Εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα αλληλεπίδρασης παράκτιας αλιείας και θαλάσσιας μεγαπανίδας και παρακολούθησης θαλάσσιων πληθυσμών.

Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης

O Δρ Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης είναι Εντεταλμένος Ερευνητής στο ΕΛΚΕΘΕ. Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά έργα που αφορούν κυρίως την αλιεία. Το κύριο πεδίο ερευνητικής δραστηριότητάς του είναι η αλιευτική οικολογία με έμφαση στα υδρακουστικά, στη βιολογία και συμπεριφορά μικρών πελαγικών και μεσοπελαγικών ψαριών, στα απορριπτόμενα αλιεύματα καθώς και σε τροφικά μοντέλα και μοντέλα ενδιαιτήματος.

Κρίτων Γρηγοράκης

Ο Δρ. Κρίτων Γρηγοράκης είναι Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Πατρών) με μεταπτυχιακό στη Βιομοριακή Τεχνολογία (Πανεπιστήμιο Leicester, UK) και Διδακτορικό στην Ποιότητα Ιχθύων (Πανεπιστήμιο Linclonshire, UK). Έχει επίσης πτυχίο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Σήμερα είναι Διευθυντής Ερευνητής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οργανοληπτικού Ελέγχου Τροφίμων και Ποιότητας στο στο Ι.Θ.Α.Β.Β.ΥΚ του  ΕΛΚΕΘΕ. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν (αλλά δεν εξαντλούνται) σε θέματα ποιότητας παραγόμενων εκτρεφόμενων αλλά και αλιευμένων μεσογειακών ειδών ιχθύων, τα οποία περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της χημικής και της οργανοληπτικής ποιότητας των ιχθύων αλλά και προϊόντων τους, τη φρεσκότητά τους και τις μεθόδους αξιολόγησης φρεσκότητας, της ποιότητας αρώματος τους, καθώς και της αποδοχής τους από τον καταναλωτή. Έχει 49  δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά ISI (h=19, >1600 Ετεροαναφορές), Έχει συγγράψει ένα πανεπιστημιακό βιβλίο (μονογραφία) με αντικείμενο τον οργανοληπτικό έλεγχο τροφίμων (εκδ. Παπασωτηρίου) καθώς και 5 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους.  Έχει μια εθνική πατέντα. Έχει στο ενεργητικό του συντονισμό 5 ερευνητικών προγραμμάτων και συντονισμό τμήματος έργων (ενοτήτων εργασίας) ή συμμετοχή σε 35 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.


Νατάσα Μαραγκού

Η Νατάσα Μαραγκού εκπαιδεύτηκε στη λογιστική και κατόπιν σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης έργων. Διαθέτει επίσης πτυχίο σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF Ελλάς το 1994 ως περήφανο μέλος της ομάδας του προγράμματος Δαδιάς με αντικείμενο την οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος Δαδιάς. Από το 1998 συμμετέχει στην οικονομική και τεχνική παρακολούθηση του περιβαλλοντικού προγράμματος. Σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος Performance and Programme management το οποίο έχει ως αποστολή να παραμείνει το WWF Ελλάς ένας οργανισμός με υψηλές επιδόσεις και αποτελεσματικότητα.


Αννέζα Γεωργοπούλου

Η Αννέζα γεννήθηκε στην Αθήνα

Έχει σπουδάσει Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

Στην ομάδα του WWF Ελλάς εντάχθηκε τον Μάρτιο 2018 ως υπεύθυνη παρακολούθησης προγράμματος.


Παντελής Σαρρής

Ο Παντελής γεννήθηκε στην Αθήνα.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην ομάδα του WWF Ελλάς εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης Προγράμματος. Σήμερα είναι Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Προγράμματος.


Μιχάλης Μαργαρίτης

Ο Μιχάλης γεννήθηκε στη Ρόδο.

Έχει σπουδάσει Βιολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με μεταπτυχιακές σπουδές στη Υδροβιολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Στην ομάδα του WWF Ελλάς εντάχθηκε τον Δεκέμβριο 2017 ως Συνεργάτης Αλιείας.